PRAVILNIK ZASEBNOSTI

 1. Upravljavec spletne strani podpeka.si, družba INPLAN d.o.o., Ob Dravi 3A, Ptuj, 2250 Ptuj spoštuje vašo zasebnost in zasebnost vsakega posameznika, ki na kakršen koli način (vključno s klicnim centrom) posreduje osebne podatke upravljavcu, zato bo storila vse potrebno, da posredovane osebne podatke maksimalno zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami ali zlorabami. S tem namenom je pripravila to politiko zasebnosti, ki velja za vse uporabnike spletnega mesta www.podpeka.si, za celotno spletno mesto, vse njegove sestavne dele in podstrani

 

Politika zasebnosti velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih ter se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike, enako velja tudi po morebitni spremembi politike zasebnosti v skladu z zakonom, če uporabnik brska in uporablja naše spletne strani.

 

Upravljavec INPLAN d.o.o. osebne podatke posameznikov obdeluje na podlagi pogodbe, zakona, legitimnega interesa in/ali na podlagi prostovoljne privolitve posameznika.

 1. INPLAN d.o.o. o naročnikih za namen izvajanja naročniške pogodbe obdeluje naslednje podatke, ki jih naročniki posredujejo ob sklenitvi naročniške pogodbe ali ob pričetku procesa za sklenitev naročniške pogodbe:
 • ime in priimek
 • naslov posameznika (ulica s hišno številko, kraj, pošta)
 • naslov za pošiljanje računov (ulica s hišno številko, kraj, pošta)
 • kontaktna telefonska številka
 • e-mail
 • davčno številko
 • EMŠO /rojstni datum
 • naročniško številko in druge
 • elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do posameznika
 • v kolikor je naročnik podjetje obdeluje naslednje podatke: naziv firme, naslov in sedež, davčna številka, matična številka, kontaktna oseba, telefonska številka
 • morebitni drugi osebni podatki, ki jih posameznik sam posreduje družbi

 

Upravljavec vse osebne podatke strank iz prejšnjega odstavka za namen obračunavanja storitev, izdaje računov, izterjav in za plačila v zvezi z dobavo plina obdeluje naslednje prometne podatke naročnikov:

 • pri komunikaciji v klicnem centru upravljavca za namen izvajanja medsebojnega razmerja – izvor komunikacije (npr. klicoča številka), ponor komunikacije (npr. klicana številka), smer komunikacije (npr. odhodni, dohodni klic), čas in trajanje komunikacije, vrsta komunikacije oz. uporabljene storitve (npr. klic, sporočila SMS), vsebina zahtevka posameznika za izvedbo storitve, neuspešni poizkusi komunikacije (npr. neodgovorjeni klic);
 • za namen trženjskih storitev in izdelkov.

 

 1. Upravljavec sme, če bo to potrebno za izvajanje pogodbenih obveznosti INPLAN d.o.o., posredovati osebne podatke posameznikov zunanjim izvajalcem storitev (npr. posredniki pri sklepanju naročniških razmerij, dostavne službe) in dobaviteljem blaga. Družba INPLAN d.o.o. ima s tretjimi osebami sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

 

 1. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov, in sicer po e-pošti na naslov: info@inplan.si ali pisno na naslov INPLAN d.o.o., Ob Dravi 3 A, Ptuj, 2250 Ptuj.

 

 

 1. Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

Družba INPLAN d.o.o. bo osebne podatke navedene v točki 2. obdeloval in hranil do popolnega poplačila storitev oz. najdlje do poteka zastaralnega roka za zahtevke iz pogodbenega razmerja, t.j. ob prekinitvi pogodbenega razmerja do poteka enega leta po koncu leta, v katerem je zapadel zadnji račun za storitev za primere, kjer je bil predmet pogodbenega  razmerja zgolj storitev in do poteka 5 let za primere, ko je bila predmet pogodbenega razmerja tudi kupoprodaja blaga. V primeru, da tako določa zakonodaja davčnega področja, se nekateri podatki hranijo do poteka 10-letnega roka za hrambo.

 1. Pravice strank:

Uporabniki spletnega mesta upravljavca / posamezniki, ki so posredovali svoje osebne podatke upravljavcu (stranke/naročniki), lahko kadarkoli zahtevajo, da vam družba INPLAN d.o.o.:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.
 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
  • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
  • če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;

 

 • da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (INPLAN je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

 

 • da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
  • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
  • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  • vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
  • vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.

 

 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;

 

 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe;

 

 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

 

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z INPLAN d.o.o..